VÅRA PROJEKT
 

Vi har sedan våren 2017 erbjudit läxhjälp för alla romska barn. Under 2017 var vi på Nydalaskolan i Malmö och under 2018 på Studiefrämjandet. Nästa perioden kommer till hösten 2019 och mer info kommer i augusti.

Barn i Fokus

12.09.2018

En av våra första projektidé var Barn i fokus festivaler. Vi började 2012 och hitills har vi samarbetat och träffat elever från 21 skola i Malmö. Ibland genomförs projektet på Studifrämjandet och nu senaste två åren var på skolor.

Vi har under 2017/18 drivit ett projekt där fokus var på romska ungdomar och romska språket. I artikel nedan som kom ut i ERG kan ni läsa om projektets innehåll och reslutat. Vi tackar alla ungdomar som har varit med och gjort fantastik arbete.