VÅRA PROJEKT
 

Språkseminarium "Romani i fokus 2023" har som syfte att stärka och revitalisera de olika romani variteter och lyfta alla som arbetar med språket på olika sätt. I år hade vi vår första boksläpp och presenterade vår första barnbok "Fabler för barn och viktiga värderingar". Vi tackar alla i publik, alla politiker, tjänstemän, chefer, modersmålslärare...

Här kommer våra korta utbildningsfilmer om de olika artiklar i barnkonventionen. Filmerna har berättaröst på olika romani varieteter och svenskt undertext.

Seminarium "Romani i fokus 2022" lyfte upp alla organisatioer och individer som arbetar med att stärka de olika romani varieteter.

FAKTA OM FRUKT

23.09.2022

Fakta om frukt är ett hälso- och språkglig projekt av som fokuserar på barn och ungdomar. I filmer uppmuntrar vi till att äta mer frukt och ger konkreta anledningar för det samt förstärker vi olika romska varieteter genom att tala språket på ett nytt område.

Utställningen "Jag måste berätta..." handlar om vanliga individer som vill berätta sin berättelse. Här kommer första fem. Här kan du läsa om kamp, mål, uppfyllda drömmar, metoder, tips och råd. Våra rollups är klara men tyvärr vi inte kan visa de så som vi har tänkt, pga pandemi. Just nu arbetar vi på att digitalisera denna utställningen. Varje...
Dessa videoklipp är producerade i utbildningssyfte inom ramen för projekt: Främjande av romani chib genom digitala verktyg. Producerat av Audio-video avdelning på Malmö Ungdomscentral och med stöd från Malmö stad och ISOF. Undertextning på svenska med stöd av Region Skåne.

Podcast program på romani arli handlar om det romska språket. Våra ungdomar Rebecka, Donald och Andjelina samtalar med Mirsad som är programledare och berättar om hur de stärker, främjar och använder sitt språk.

På grund av Covid-19 var vi tvungna att omorganisera projektet. Istället för att göra besök på skolor, spelade vi in föreläsningar som idag finns på Youtube. Det finns en hel del 1 samt varje typ av våld som separat video-klipp. Ni är välkomna att ge oss feedback per mail: info@malmoungdomscentral.se