Våld - ur barnens perspektiv 2018-19

28.11.2018

Malmö Ungdomscentral har en avdelning som arbetar med utbildningar. Här nedan kan du läsa om utbildningen till samtalsledare och föreläsare i ämne: Våld-ur barnens perspektiv. Vi erbjuder kostnadsfria föreläsningar och samtal till SFI skolor, vuxenutbildningar och alla andra som är intresserade. 

- Fem typer av våld och Sveriges lagar kring det

- Roller som barn tar i dyssfunktionell familj

- Möjligheter till hjälp som finns i samhället

Den 23, 24 mars 2018 utbildade vi 14 personer till samtalsledare och förläsare som nu är bereda att besöka skolor. Här nedan kan du se en liten del av våra utbildningsdagar. Projektet är ett samarbete med Malmö stad. Med stöd av Myndighet för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Föreläsningar på vuxenutbildningar


Östra Grevi Folkhögskolan i Malmö

Under hösten 2018 har vi varit och träffat alla elever på grund och gymnasium utbildningar på persborg i Malmö, samt nästan alla på deras SFI skola. Under våren 2019 ska vi träffa två till klasser på SFI och sedan försätter vi vidare.