VILKA VI ÄR

Detta är vår historia


Malmö Ungdomscentral är en ideell förening som riktar sig till barn och ungdomar i Malmö och Skåne. Vi är en internationell förening vars styrelse och medlemmar har olika nationaliteter, bakgrund och etnicitet. Våra medlemmar kommer från olika åldersgrupper och vi har aktiva medlemmar som bland annat arbetar som danspedagoger, sångpedagoger, konstnärer, modersmålslärare, lärare, samtalsledare, föreläsare, filmregissörer, filmare, ljudtekniker och mycket mer. 

Föreningen bildades år 2010 efter att man har i två år verkat som studiecirkel med olika aktiviteter på Studifrämjandet.  

Idag är föreningen känd med sin uppdelning på två verksamhetsområden: Utbildningscentral och Romska Språkcentralen. 

Utbildningcentral arbetar med: 

- Kompetensutveckling och fortbildning om den nationella minorieten - romer

- Utbildar ungdomar till att bli samtalsledare och föreläsare

- Erbjuder föreläsningar i ämne: Våld - ur barnens perspektiv

- Håller föreläsningar i ämne: Romani - ett nationell minoritets språk (ursprung, historia, dagens varieteter och dialekter) 

Romska Språkcentralen arbetar med: 

- Projekt som främjar olika romska varieteter

- Översätter från och till romani (Arli, Lovari, Kelderash, Polsk romani, Bosnisk romani, Svensk-resande romani) 

- Arrangerar språkseminarium med tema: Romani i Fokus. Seminarium hålls en gång om året till hösten. Vår vision:

Alla barn och ungdomar ska känna sig respekterade och delaktiga.

All verksamhet ska bidra till vår vision.

Vårt arbete är fokuserat inom tre områden:

med barn och unga

för barn och unga

om barn och unga


 


VÅRT TEAM

Möt de verkliga hjältarna

Mirsad Sahiti


Dolores Andersen


MUC

Alma Dzafic


Daniella Svensson


Vanessa Bogelund


Katarina Sahiti


Antonio Seferovic


Kontakta oss här...