Romska Språkcentralen

Romska Språkcentralen är en avdelning som arbetar med tolkning, översättning och transkribering. Vi erbjuder tjänster till och från svenska, de olika romska varieteter men även andra språk som ni hittar på vår hemsida https://www.romskasprakcentralen.se under rubriken "Språk".

Vi har erfaranhet av att översätta samhällsinformation, poesi, undertexter till filmer och olika TV-program. Vi har översatt skollitteratur, skol - dokumänterfilmer, broschyrer.

Vi utför tjänster åt bl.a. Kulturrådet, Region Skåne, Malmö stad, Regeringskansliet, UR m.m.

BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFO: https://www.romskasprakcentralen.se

Romska Språkcentralen i Malmö
https://www.romskasprakcentralen.se 

Telefonnummer
0762-123025

E-post
info@romskasprakcentralen.se

Bosnisk-romani

Kate saj te čitin, ašunen pe čitanje i te len amari brošura kaj hila e tema "12 pitanja katar e Homa".
Gaja brošura hi ikandi pala savohenge te dobin informacia i te učimpe pala e Homa, ande skola i privatno. Hi dosta Homa kaj ni džanen te čitin po homane i zato čerdam jek pomoć te avol lenge maj lako.
Kana putare e stranica šaj te čiti i te ašune sar čitipe. Tu šaj te ašune pe svako jekh pitanje posebno ili šaj ašune pe celo brošura.
E brošura šaj te koristilpe ko elektronsko formato ali ni tromalpe te štampinipe ili te kopirilpe. E Brošura ke štampimo formati šaj te beštelovin pe mejl: mungdomscentral@gmail.com
Hvala so čitisaden: Anel, Sabina, Ermin, Hajrudin te Šemsa

Kelderash-romani

Kommer snart...

Lovari-romani

Kommer snart...

Svensk-romani