Läxhjälp för romska barn 2019/2020

01.10.2019

Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i juni 2019 beslutat att godkänna vår ansökan inom ramen Ungas organisering som heter "Ungdomar i fokus 2019"

Projektet delas i två delar: 

1) Utbilda ungdomar med olika bakgrund till samtalsledare i ämne: Våld - ur barnens perspektiv

2) Anordna läxhjälp för romska barn från alla romska grupper