Polsk romani

Filmer om Barnkonvenktionen


Fakta om frukt

Fakta om frukt är ett hälso- och språkglig projekt av som fokuserar på barn och ungdomar. I filmer uppmuntrar vi till att äta mer frukt och ger konkreta anledningar för det samt förstärker vi olika romska varieteter genom att tala språket på ett nytt område. Dela gärna och bidra till bättre hälsa :) Malmö Undgomscentral med stöd av ISOF och Region Skåne. I samarbete med UR.

Språkfrämjande genom digitala verktyg

Dessa videoklipp är producerat i utbildningssyfte inom ramen för projekt: Främjande av romani chib genom digitala verktyg. Producerat av Audio-video produktion på Malmö Ungdomscentral och med stöd från ISOF.

Podcast pe polsko romane

Broszura "12 pytani pal romendyr"

Adaj mozna te pszeczytynel, te zladynel i te siunel pe nagrania jamaro broszuratyr kaj isy temato: "12 PYTANI PAL ROMENDYR"
Daja broszura isy wydiny tylko te edukacyjno i informacyjno zamowienie i moginel pes te uzywinel te szkoly i prywatnie. Isy but manusia kaj nadzinen te czytynel pe romanes i pal dowa kerdziam dawa. Syr wykendes i pyrawes do strona kaj kames te czytynel, to mogines nawet te siunel so doj pysynel. Mozna te siunel sare pytany jek pal jek albo celo broszura pe jefkar.
Da broszura moginel pes te uzywinel elektrycznie ale mozna dawa te wypysninel albo te kerel kopia. So kamen pe papiero da broszura to zaphenen pe:mungdomscentral@gmail.com
Parikiras pal do czytanio: Dolly, Roger, Vanessa