Kelderash - Romani

Barn har rätt...

Här kommer korta filmer om barnkonvention och vad det innebär för föräldrar, barn och myndigheter.


Med stöd av ISOF och Region Skåne

Fakta om Frukt

Fakta om frukt är ett hälso- och språkglig projekt av som fokuserar på barn och ungdomar. I filmer uppmuntrar vi till att äta mer frukt och ger konkreta anledningar för det samt förstärker vi olika romska varieteter genom att tala språket på ett nytt område. Dela gärna och bidra till bättre hälsa :) Malmö Undgomscentral med stöd av ISOF och Region Skåne. I samarbete med UR.

Språkfrämjande genom digitala verktyg 

Dessa videoklipp är producerade i utbildningssyfte inom ramen för projekt: Främjande av romani chib genom digitala verktyg.

Producerat av Audio-video produktion på Malmö Ungdomscentral och med stöd från ISOF.