Kelderash - Romani

Språkfrämjande genom digitala verktyg 

Dessa videoklipp är producerade i utbildningssyfte inom ramen för projekt: Främjande av romani chib genom digitala verktyg.

Producerat av Audio-video produktion på Malmö Ungdomscentral och med stöd från ISOF.