Våld ur barns perspektiv 2020

01.09.2020

DEL 1

På grund av Covid-19 var vi tvungna att omorganisera projektet. Istället för att göra besök på skolor, spelade vi in föreläsningar som idag finns på Youtube. Det finns en hel del 1 samt varje typ av våld som separat video-klipp. Ni är välkomna att ge oss feedback per mail: info@malmoungdomscentral.se 

DEL 2

På grund av Covid-19 var vi tvungna att omorganisera projektet. Istället för att göra besök på skolor, spelade vi in föreläsningar som idag finns på Youtube. Här kommer del 2 . Ni är välkomna att ge oss feedback per mail: info@malmoungdomscentral.se

5 typer av våld i separata video-klip

Myndighet för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har i juni 2019 beslutat att godkänna vår ansökan inom ramen Ungas organisering som heter "Ungdomar i fokus 2019"

Projektet delas i två delar:

1) Utbilda ungdomar med olika bakgrund till samtalsledare i ämne: Våld - ur barnens perspektiv

2) Anordna läxhjälp för romska barn från alla romska grupper

Utbildning den 24, 25 januari 2020 på Malmö Quality Hotel The Mill

Vi erbjuder nu kostnadsfria föreläsningar till grund- och gymnasieskolor. Våra utbildade ungdomar är redo och villiga att komma och samtala om: 
  • Fem typer av våld och Sveriges lagar kring dem

  • Roller som barn tar i dysfunktionella familjer

  • Möjligheter till hjälp i samhället