Arli romani

Brošura "12 pučiba ando Roma"

Akate šaj te čitinen, huljaven hem te šunen o čitibe andi amari brošura koja isila tema: "12 PUČIBA ANDO ROMA".
Akija brošura tani ikaldi ki informativno hem edukativno svrha hem šaj te koristinipe sar ko škole adžahar hem privatno. But džene nane siklje te čitinen ko romane hem odoljese amen čerdžam jekh tikni pomoć. Ked phraveja i strana koja mangeja te čitine isitu hem jekh snimko kuri šaj te šune o čitibe. Akate ko amaro sajt šaj te šune o čitibe svako pučibase posebno a šaj hem ando jekhvar te šune sa i brošura.
I brošura šaj te koristinen ko elektronsko formati ama tano zabranjeno te štampinipe. Štampime brošure šaj te naručinen ando amende ko:mungdomscentral@gmail.com