Arli romani

Filmija andi čhavorengi konvencija

Info ando voće

Fakta om frukt är ett hälso- och språkglig projekt av som fokuserar på barn och ungdomar. I filmer uppmuntrar vi till att äta mer frukt och ger konkreta anledningar för det samt förstärker vi olika romska varieteter genom att tala språket på ett nytt område. Dela gärna och bidra till bättre hälsa :) Malmö Undgomscentral med stöd av ISOF och Region Skåne. I samarbete med UR.

Info ando životinje

Akala video-klipija čerde ko edukativno sebepi ko projekti "Zorjačer i romani čhib digitalno". O video-klipija produkujime ando Audio-video produkcija ki organizacija Malmo Ungdomscentral a finansirimo kotar ISOF. 

 Dessa videoklipp är producerade i utbildningssyfte inom ramen för projekt: Främjande av romani chib genom digitala verktyg. Producerat av Audio-video produktion på Malmö Ungdomscentral och med stöd från ISOF.

Podcast ko arlisko


Brošura "12 pučiba ando Roma"

Akate šaj te čitinen, huljaven hem te šunen o čitibe andi amari brošura koja isila tema: "12 PUČIBA ANDO ROMA".
Akija brošura tani ikaldi ki informativno hem edukativno svrha hem šaj te koristinipe sar ko škole adžahar hem privatno. But džene nane siklje te čitinen ko romane hem odoljese amen čerdžam jekh tikni pomoć. Ked phraveja i strana koja mangeja te čitine isitu hem jekh snimko kuri šaj te šune o čitibe. Akate ko amaro sajt šaj te šune o čitibe svako pučibase posebno a šaj hem ando jekhvar te šune sa i brošura.
I brošura šaj te koristinen ko elektronsko formati ama tano zabranjeno te štampinipe. Štampime brošure šaj te naručinen ando amende ko:mungdomscentral@gmail.com