En annan bild - romska ungdomar i fokus 2017/18

01.03.2018

Vi har under 2017/18 drivit ett projekt där fokus var på romska ungdomar och romska språket. I artikel nedan som kom ut i ERG kan ni läsa om projektets innehåll och reslutat. Vi tackar alla ungdomar som har varit med och gjort fantastik arbete.  

EN ANNAN BILD by on Scribd

"Projektet hjälpte mig att tänka mer på att skriva på min polsk-romani, för att vi brukar tala men sällan skriva. Mycket bra sätt att sätta igång skrivning" (Sara A.)