Lovari - Romani

Språkfrämjande genom digitala verktyg

Dessa videoklipp är producerat i utbildningssyfte inom ramen för projekt: Främjande av romani chib genom digitala verktyg. Producerat av Audio-video produktion på Malmö Ungdomscentral och med stöd från ISOF.

Podcast pe lovari