Lovari - Romani

Šavorengi konvencija

Info pe frukti


Språkfrämjande genom digitala verktyg

Dessa videoklipp är producerat i utbildningssyfte inom ramen för projekt: Främjande av romani chib genom digitala verktyg. Producerat av Audio-video produktion på Malmö Ungdomscentral och med stöd från ISOF.

Podcast pe lovari