Kompetensutveckling om den nationella minoriteten - ROMER

10.01.2019

Sedan 2013 har Malmö Ungdomscentral varit på 49 skolor i Malmö och 17 i Skåne för att kompetensutveckla, föreläsa och fortbilda om romer som är en av Sveriges nationella minoriteter. Malmö Ungdomscentral påbörjade år 2013 ett arbete som kom att visa sig vara ett mycket framgångsrikt och efterfrågat projekt med temat - romsk mångfald. Vi fick medel från Malmö Kulturstöd, Malmö Stadskontor och Kulturrådet för att producera dokumentärfilmen - "12 frågor och svar om romer". Därefter har vi producerat en tillhörande broschyr kopplad till filmen. Allt började med en enkät ställd till icke-romer som målgrupp. I enkäten fick man fylla i ett fält med frågan "Vilken fråga skulle du vilja ställa till en rom?". Vi fick ett stort antal frågor som sammanställdes och de tolv mest förekommande valdes ut. Därefter fick sju romer ur sju olika grupper svara på de tolv frågorna. För betraktaren framgår det tydligt att romer är en ytterst heterogen grupp och hur de olika grupperna skiljer sig samt vad det har för likheter.

Vi använder följande verktyg vid våra besök som ni kan välja mellan utifrån era önskemål och behov: 

Utbildningsfilm, broschyr och utställning 

Utbildningsfilm: "12 frågor och svar om romer"

Filmen är producerat 2013 och reviderads i slutet av 2018.

                 - 12 frågor kommer från icke-romer

                 - 7 romer från sju olika romska grupper svarar på samma 12 frågor

                 - Efter filmen förstår man hur lika och olika de olika romska grupper är och man får en rätt uppfattning av alla romska grupper 

                 - 45 minuter lång

Broschyren: "12 frågor och svar om romer" 

Broschyren använder vi som till workshopen, där vi delar publiken i några grupper och med svar från broschyren diskuterar man i vad är romska grupper lika och i vad olika. 

Utställning: "12 frågor och svar om romer"

Utställningen ger oss inblick i romernas historia, status, språk och svar på 12 frågor om romer. 

Blåa - Romsk historia från Indien till Sveriges 1900-talet
Gröna - Nationell minoritetsstatus och Romani - nationell minorietsspråk
Oranga - Svar på 12 frågor om romer
1 timmer och 30 minuter
Workshop om hur bilder på dem oranga roll-ups är koplade till romernas svar på de 12 frågor.

"Väldigt lärorikt och välkomnande. Pedagogiskt gjort. Mycket bra att ni lyfte olika romska perspektiv och olika romska röster " J.A. Östra Grevie Folkhögskola