SPRÅKSEMINARIUM 2023

14.11.2023

Språkseminarium "Romani i fokus 2023" har som syfte att stärka och revitalisera de olika romani variteter och lyfta alla som arbetar med språket på olika sätt. I år hade vi vår första boksläpp och presenterade vår första barnbok "Fabler för barn och viktiga värderingar". Vi tackar alla i publik, alla politiker, tjänstemän, chefer, modersmålslärare och särkild våra medlemar i Malmö Ungdomscentral som gjorde jättestor arbete. 

Vi från Malmö Ungdomscentral delade oss i tre arbetsgrupper. Den ena skulle förbereda programmet och ha kontakt med gäster. Den andra skulle förbereda all media och utrustning som vi behövde till programmet och tredje skulle förbereda allt med lokal, lunch och fika.

Själva programmet inledes av ordförande i föreningen Mirsad Sahiti och Claudia Ribeggani från Studiefrämjandet. Inledande ord hade ordförande i romska rådet Amani Loubani. Därefter hade vi var första punkt som var höjdpunkt för dagen och det är boksläpp av var första sagobok. Innan workshop med fika kollade vi på SVT program Möte med och samtal mellan programledare Mirsad och lingvisten Hristo Kyuchukov. Efter workshop och samtal lyfte vi modersmålslärarna som har producerat läromedel på romani lovari och polsk romani. Nu var det dags för en annan höjdpunkt i programmet när Malmö Ungdomscentral presenterade barnkonvektion filmer som bl.a. Region Skåne stödje (2022-KU000005-0007). UR presenterade sina nya program. Vi hade samtal med IRIS skola om deras 25-års jubileum. Mirsad Sahiti hade föreläsning "Revitalisering av språket" och därefter presenterade Malmö Ungdomscentral projektet "Mitt liv - min berättelse" . Programmet avslutades med några avslutande ord från projektledare och publiken.

Vi tackar alla som har berikat vår språkseminarium!

Med stöd av Malmö stad, Kulturrådet och Region Skåne