SPRÅKSEMINARIUM 2022

15.11.2022

Seminarium "Romani i fokus 2022" lyfte upp alla organisatioer och individer som arbetar med att stärka de olika romani varieteter. 

Tack för stöd Malmö Stad och Region Skåne.