Välkommen till Malmö Ungdomscentral!

"Vi har koll på ungdomars behov"

VAD VI GÖR

Huvudområden vi fokuserar på
 

Kompetensutveckling och fortbildning om den nationella minoriteten romer


Stärka och involvera våra ungdomar


Främjandet av romani - som ett nationell minorietsspråk


Våld - ur barnens perspektiv


HUR VI HJÄLPER

Pågående projekt
 

Utställningen "Jag måste berätta..." handlar om vanliga individer som vill berätta sin berättelse. Här kommer första fem. Här kan du läsa om kamp, mål, uppfyllda drömmar, metoder, tips och råd. Våra rollups är klara men tyvärr vi inte kan visa de så som vi har tänkt, pga pandemi. Just nu arbetar vi på att digitalisera denna utställningen. Varje...

Dessa videoklipp är producerade i utbildningssyfte inom ramen för projekt: Främjande av romani chib genom digitala verktyg. Producerat av Audio-video avdelning på Malmö Ungdomscentral och med stöd från ISOF.

Hej vänner! Här kommer vi att publicera alla avsnitt som vi ska producera på både svenska och på olika romska varieteter.