Romska språket i studion - romska ungdomar i fokus 2016

11.10.2017

Under 2016 har vi genomfört ett projekt där ungdomar har först översatt och sedan läst in på sin romska varietet. I menyn kan ni välja "Romska Språkcentralen och där kan ni lyssna på inspelningar och följa texten i vår broschyr. Gå till Romska Språkcentralen