Broszura pe polsko romanes

Adaj mozna te pszeczytynel, te zladynel i te siunel pe nagrania jamaro broszuratyr kaj isy temato: "12 PYTANI PAL ROMENDYR"

Daja broszura isy wydiny tylko te edukacyjno i informacyjno zamowienie i moginel pes te uzywinel te szkoly i prywatnie. Isy but manusia kaj nadzinen te czytynel pe romanes i pal dowa kerdziam dawa. Syr wykendes i pyrawes do strona kaj kames te czytynel, to mogines nawet te siunel so doj pysynel. Mozna te siunel sare pytany jek pal jek albo celo broszura pe jefkar.  

Da broszura moginel pes te uzywinel elektrycznie ale mozna dawa te wypysninel albo te kerel kopia. So kamen pe papiero da broszura to zaphenen pe:
mungdomscentral@gmail.com

Parikiras pal do czytanio: Dolly, Roger, Vanessa 

loading...

Siun syr czytynen

Lawa pszez wydawcatyr:

Porady przed czytanie:

1)  Karyk jawen Roma i soske?    

2) So znaczynel "Rom" i so znacynel "Cygano"?

3) Kedy jawia wlasnie tyry grupa te Swecia?  

4) Phen warekicy naj warznedyr tradyci?         

5) Czy moginen pes Roma te rzeninel gadzenca? 

6) Czy isy sawes bucia kaj roma na moginen te kerel bo lengry tradycia zabroninel lenge? 

7) Czy isy obowionskowo te phirel te podzi, to soske?

8) Syr moginde Roma te orikirel pesky čhib i kultura, bez themestyr? 

9) Syr gadze dyken pe romendyr dadywes? 

10) Sawy religija isy te Roma? 

11) Syr dyken Roma pe edukacija? 

12) So znacinel romenge kaj jone isy mieiszòsc narodowo? 

Ostatnia lawa: