Brošura pe Kelderaš

loading...

Muk te ašunes

Vorbi katar o bišavari:

Tipso pala o gindimos:

1) Katar aven le Rom thaj sostar? 

2) So žalicil e vorba "Rom" thaj so e vorba "zigenare"? 

3) Kana aresle čiri vitza ando Švedo? 

4) Phen amenge le maj važna zakonura? 

5) Slobodno le romenge te ansurimpe le gadžensa? 

6) Si buča kaj naj slobodno te lel jekh rom anda modura? 

7) Si godo ke musaj te avel le romna roči, te si godo, phen sostar? 

8) Sar birinde le rom te inkeren  pengi šib thaj zakonuro bi themesko? 

9) Sar o gadžikano narodo dikhen pe le rom? 

10) Ande soske religia pačan le romen? 

11) Sar dikhen le rom pe vuškala? 

12) Nationalno minoriteto - so zaličil godo e romenge? 

Paluni vorbi: