Brošura ko Arli

Akate šaj te čitinen, huljaven hem te šunen o čitibe andi amari brošura koja isila tema: "12 PUČIBA ANDO ROMA". 

Akija brošura tani ikaldi ki informativno hem edukativno svrha hem šaj te koristinipe sar ko škole adžahar hem privatno. But džene nane siklje te čitinen ko romane hem odoljese amen čerdžam jekh tikni pomoć. Ked phraveja i strana koja mangeja te čitine isitu hem jekh snimko kuri šaj te šune o čitibe. Akate ko amaro sajt šaj te šune o čitibe svako pučibase posebno a šaj hem ando jekhvar te šune sa i brošura. 

I brošura šaj te koristinen ko elektronsko formati ama tano zabranjeno te štampinipe. Štampime brošure šaj te naručinen ando amende ko:
mungdomscentral@gmail.com

Oven saste ko čitibe: Demuš, Iljmi, Katarina hem Mirsad

loading...

Muk te šune o čitibe

Lafi ando izdavači:

Predlog angljeder o čitibe:

1) Kotar avena o Roma hem sose? 

2) So značini o lafi "Rom" a so o lafi "cigan"? 

3) Keda ti grupa alji ki Švedska? 

4) Kola tane tumare bare tradicije? 

5) Troman lji o Roma te prandinenpe e gadžencar? 

6) Isi lji disavi buti so natroman te čeren sepebi tumare tradicije? 

7) Da lji tane o suknje obavezna, tej po, sose? 

8) Sar o Roma arakhlje pi kultura hem pi čhib, ked naneljen pi phuv? 

9) Sar avdije o Gadže dikhena upro Roma? 

10) Savi religija isiljen o Roma ? 

11) Sar o Roma dikhena ki edukacija ? 

12) So značini e romendže so ulje nacionalno manjina? 

Palune lafija: