EN ANNAN BILD av romska ungdomar

Projektet EN ANNAN BILD är ett språkfrämjande projekt som Malmö Ungdomscentral har genomfört. Instiutet för språk och folkminnen har gett stöd i form av bidrag för detta projekt. Syftet med projektet är att lyfta romska ungdomar och samtidigt främja olika varieteter av romani chib. Åtta ungdomar från tre olika romska grupper har medverkat i projektet. De tog två bilder på sina favoritplatser och en bild på en person som är deras förebild. Ungdomarna har därefter skrivt texter på svenska som sedan, tillsammans med föräldrar och mor- och farföräldrar, har övesatts på egen romsk varietet. På det sättet bidrar projektet till att bevara och överföra romani från generation till generation. Ni som läser broschyren har möjligheten att själva avgöra om bilder har ETT ANNAT perspektiv eller om romska ungdomar beskriver bilderna precis som alla andra. Vi tackar våra ungdomar för ett fantastiskt engagemang och exemplariskt samarbete.

Boken går att lada ner i pdf format och två olika storlekar. Kan användas av modersmålslärarna, på vuxenutbildningar  med syfte att främja olika romska varieter.