ROMSKA SPRÅKCENTRALEN

Tolk och översättnings tjänster

Romska Språkcentralen är en avdelning som arbetar med tolkning, översättning och transkribering. Vi erbjuder tjänster till och från svenska, de olika romska varieteter men även andra språk som ni hittar på vår hemsida https://www.romskasprakcentralen.se under rubriken "Språk".

Vi har erfaranhet av att översätta samhällsinformation, poesi, undertexter till filmer och olika TV-program. Vi har översatt skollitteratur, skol - dokumänterfilmer, broschyrer. 

Vi utför  tjänster åt bl.a. Kulturrådet, Region Skåne, Malmö stad, Regeringskansliet, UR m.m.


BESÖK VÅR HEMSIDA FÖR MER INFOhttps://www.romskasprakcentralen.se 

Lada ner vår pdf dokument för att läsa mer om vår översättningsarbete. Klicka på ikonen.

Romska dikter

Oljese... dikt på romani

Oljese... (Till honom) dikt på romani arli

Dikter från boken "Barfota drömmar" av Denisa Kondic, översättning och läsning på romani arli - Mirsad Sahiti.

 Šaj lji...  (Kan jag) dikt på romani arli

Dikter från boken "Barfota drömmar" av Denisa Kondic, översättning och läsning på romani arli - Mirsad Sahiti.

Kapka... (Droppe) dikt på romani arli

Dikter från boken "Barfota drömmar" av Denisa Kondic, översättning och läsning på romani arli - Mirsad Sahiti.