ROMSKA SPRÅKCENTRALEN

Lada ner vår pdf dokument för att läsa mer om vår översättningsarbete. Klicka på ikonen.

Tolk och översättnings tjänster

Ni är välkomna att kontakta oss Mirsad Sahiti - tolk, översättare samt tolk - översättningssamordnare 
Tel.: 0762-12 30 25
mungdomscentral@gmail.com


Mirsad Sahiti har jobbat som modersmålslärare i romani och idag arbetar som uställningspedagog på Malmö museum. Mirsad även arbetar som tolk både hos Språkservice och Transvoice. Han har lång erfaranhet av att arbeta med romska språket och under de senaste två år har han jobbat med att forska den romska dialekten arli, jobbade mycket med psykolingvistik, har varit med och översatte hemsidan på romani arli som man kan se på www.jw.org/romani serbien, litteratur och filmer som finns på romani på den sidan. Han är även coach vid inspelningen av röster på romani. 

Mirsad håller kurser i romska dialekten arli för både romer och icke romer. I kursen ingår allt från den romska alfabete till gramatik i den romska språket. 

Översättning och tolkning
 

Vi erbjuder översättning och tolkning till och från: 
- Romani (Arli, Lovara, Kelderash, Gurbeti,  Polsk romani och Resande romani)
- Serbiska/Kroatiska/Bosniska

Vi har erfaranhet av att översätta samhällsinformation, poesi, undertexter till filmer och olika TV-program. Vi har översatt skollitteratur, skol - dokumänterfilmer, broschyrer. 

Vi utför tjänster för bl.a. Kulturrådet, Region Skåne, Malmö stad, Regeringskansliet m.m. 

Romska dikter

Oljese... dikt på romani

Oljese... (Till honom) dikt på romani arli

Dikter från boken "Barfota drömmar" av Denisa Kondic, översättning och läsning på romani arli - Mirsad Sahiti.

 Šaj lji...  (Kan jag) dikt på romani arli

Dikter från boken "Barfota drömmar" av Denisa Kondic, översättning och läsning på romani arli - Mirsad Sahiti.

Kapka... (Droppe) dikt på romani arli

Dikter från boken "Barfota drömmar" av Denisa Kondic, översättning och läsning på romani arli - Mirsad Sahiti.