Om oss

Malmö Ungdomscentralen är en ideell förening som riktar sig till barn och ungdomar i Malmö och Skåne. Vi är en internationell förening vars styrelse och medlemmar har olika nationaliteter, bakgrund och etnicitet. I Malmö, Skåne och Stockholm är vi kända som en förening som ofta organiserar dansfestivaler, sångfestivaler, ”barn i fokus”-dagar, SFI kulturdagar och olika seminarier. Vi erbjuder även föreläsningen ”Våld – ur barnens perspektiv” som vi riktar till både barn och ungdomar men framför allt till föräldrar. Vi erbjuder kurser i Balkan folkdans, Romsk folkdans, Breakdance, Afro-dance, Pianolektioner osv. Våra medlemmar kommer från olika åldersgrupper och vi har aktiva medlemmar som bland annat arbetar som danspedagoger, sångpedagoger, konstnärer, modersmålslärare, lärare, samtalsledare, föreläsare, filmregissörer, filmare, ljudtekniker och mycket mer. 

Projekt just nu: 

- Kompetensutveckling om den nationella minoreteten romer på grundskolor i Malmö och Skåne, med stöd av Malmö stad och Kultur Skåne. 

- Barn i Fokus dagar 2017. Med stöd av Malmö stad och Kulturrådet

- Översättning av broschyren "12 frågor och svar om romer" på lovara och kelderash romska dialekter samt revidering av broschyrens design. Broschyrena kan redan nu beställas på 6 romska varieteter : arli, svensk-resande romani, bosnisk-gurbet romani, polsk romani, lovari och kelderash. Med stöd av Malmö stad och Institutet för språk och folkminnen.

- Romska språket i studion.  Främjandet av romska språken i studio samt inspelning av broschyren "12 frågor och svar om romer" på sex romska dialekter för kommande ljudbok i epub format. Med stöd av Malmö stad, Kultur Skåne och Institutet för språk och folkminnen. 

- É Romani Glinda artiklar. Malmöredaktion med ungdomar som skribenter. Med stöd av Malmö stad. 

 

Det är vi...

Louise, Jens, Martina och Patrik.

Föreläsning om "Våld - ur barns perspektiv"

Föreläsningar erbjuds till SFI elever, vuxna samt elever i högstadiet och gymansium.

Föreläsning om romsk histora och den romska språket

Broschyren "12 frågor och svar om romer" går att beställa

Pianolektioner

Översättningar