Vår vision:

Alla barn och ungdomar ska känna sig respekterade och delaktiga.

All verksamhet ska bidra till vår vision.

Vårt arbete är fokuserat inom tre områden:

med barn och unga
för barn och unga
om barn och unga

"Klara och definierade mål är vägen mot framgång"

loading...

Nyheter:

Utställning - 12 frågor och svar om romer

Nyheter.

Språkseminarium.