Vår vision:

Alla barn och ungdomar ska känna sig respekterade och delaktiga.

All verksamhet ska bidra till vår vision.

Vårt arbete är fokuserat inom tre områden:

med barn och unga
för barn och unga
om barn och unga

"Klara och definierade mål är vägen mot framgång"

loading...

Nyheter:

Våld - ur barnens perspektiv
Kompetensutveckling om den nationella minoriteten - romer:

Malmö Ungdomscentral har haft kompetensutveckling om romer på cirka 50 skolor i Malmö mellan 2014 - 2017. 

Vi har fått i uppdrag att under 2016 / 2017 kompetensutveckla personal på 20 skolor i Skåne.


Med stöd av
Malmö stad och Kultur Skåne


 


Föreläsning Våld - ur barnens perspektiv

Föreläsningar sätter fokus på vuxnas ansvar för barns rätt att leva ett liv utan hot, våld och kränkningar. Mirsad Sahiti som är diplomerad samtalsledare och föreläsare svarar gärna på era frågor och tar emot bokningar. 

Du kan boka föreläsning på
mungdomscentral@gmail.com